Share |

Våra visionärer

Dr.Rudolph Steiner (1861–1925)

Filosof och grundare av antroposofi
 
Dr.Rudolph  Steiner blev känd i redan som 20-åring  som en av världens ledande forskare på 1800-talet. Inspirerad av Goethes teorier om naturliga, sociala och spirituella världar startade den unga Dr.Steiner sin egen väg med filosofiska upptäckter.1913 visade han ett nytt andligt vetenskapligt förhållningssätt för förståelse och främjande av den mänskliga naturen, som han kallade för Antroposofi. 
 
I Antroposofin kombinerade Dr.Steiner sin utbildning i filosofi och metafysik med sin ”goethiska” inställning till naturvetenskap och sina egna andliga personliga upplevelser. Mellan 1914 och 1924 gav han föreläsningar i Europa och introducerade ett Antroposofiskt synsätt i en rad olika frågor, inklusive jordbruk, konst, teologi och medicinsk vetenskap. Hans intresse för alternativa synsätt på undervisning resulterade i grundandet av den första fria Waldorfskolan 1919, en pedagogisk rörelse som växer i popularitet även än idag. Följande år, 1920 startade den första utbildningen av läkare i något som kom att kallas Antroposofisk medicin, en andlig förlängning av medicinsk vetenskap som praktiseras av läkare runtom i världen även idag. Flera år senare, 1924 höll Dr. Steiner en föreläsning för tyska bönder där han presenterade en ny strategi för hållbart, holistiskt jordbruk som kom att kallas biodynamisk odling. Idag använder gårdar, trädgårdar och vingårdar världen över biodynamiska odlingsmetoder med stor framgång. 
 
Efter Dr.Steiners död 1925, fortsatte den Antroposofiska rörelsen i världen att blomstra. Genom Waldorfskolor och Camphill-samhällen till WALA Heilmittel och Dr.Hauschkas hudvård fortsätter Dr.Steiners att påverka. 
 
 

Dr.Rudolph Hauschka  (1891–1969) 

Kemist och grundare av WALA Heilmittel
 
Kemisten Rudolph Hauschka var en glupsk student vars ungdomliga aptit på vetenskap endast matchades av hans smak för äventyr. Efter att ha tjänat i den österrikiska armén under första världskriget inledde han en serie resor och studier som kulminerade i hans samarbete med Dr.Rudolph Steners nya spirande antroposofiska rörelse. 
 
På 1920-talet bosatte sig Dr.Hauschka i Schweiz för att arbeta med Dr. Ita Wegman, Dr.Steiners medarbetare och medförfattare till Extending Practical Medicine, den första avhandlingen om medicin med antroposofisk inriktning.
Båda två var intresserade av att skapa effektiva läkemedel baserade på antroposofisk förståelse om effekterna av växter, mineraler och metaller på människans välmående och hälsa. 1924, ett år före Dr.Steiners död, ställde Dr.Hauschka den grundläggande frågan; vad är meningen med livet? Dr.Steiner svarade både enkelt och djupgående ”Studera rytmen, rytm bär liv”. 
 
Inspirerad av dessa ord började Dr.Hauschka experimentera med olika metoder att bereda växtextrakt baserat på rytmisk exponering för elementära polariteter och den homeopatiska principen om potensering. 1929 skapade han framgångsrikt ett vattenbaserat extrakt av rosenblad som förblev oförändrade utan vare sig användning av alkohol eller konserveringsmedel. Det extraktet som kom att kallas moderextraktet, förblev oförändrat i mer än 30 år. Medicinerna som baserades på dessa vattenextrakt blev så väl mottagna av Europeiska läkare att Dr.Hauschka kunde öppna det första WALA laboratoriet i Tyskland 1935. WALA betyder Värme/aska, Ljus/ Aska efter den unika rytmiska process som Dr.Hauschka upptäckte.
 
WALA fortsatte sitt arbete och expanderade ständigt till nya världar för människors hälsa. Dr.Hauschka kände igen en själsfrände i Elisabeth Sigmund, en banbrytande estetiker och antroposof och började en brevväxling för att fråga om hennes tankar om att skapa en antroposofiskt baserad helhetssyn på hudens hälsa. Hennes svar var så imponerade och fascinerande att han bjöd henne att besöka WALA 1964. Deras åtföljande professionella relation resulterade i skapandet av Dr.Hauschkas hudvårdsprodukter och dess signatur ansiktsbehandlingar.
 
Dr.Hauschka dog 1969 men hans arbete lever vidare genom WALA och den fortsatta forskningen och produktionen av Antroposofiska läkemedel och behandlingar inklusive Dr.Hauschkas hudvård.
 
 

Elisabeth Sigmund (född 1914)

Estetiker och medgrundare till Dr.Hauschkas hudvård
 
Elisabeth Sigmund, född 1914 i Wien, var en talangfull student som slutade skolan för att ta en medicinsk examen trots de hinder som fanns för kvinnor på den tiden. Hon var tvungen att överge sina medicinska studier på grund av sjukdom men blev alltmer intresserad av hudvård som hon erkände som en undervärderad aspekt av människors hälsa.
Hon gav sig ut för att studera traditionell europeisk, nordafrikansk och asiatisk kosmetik med ett särskilt intresse i deras historiska relationer med religion, andlighet och kulturell identitet. När Sigmund upptäckte antroposofin och dess läror av Dr. Rudolph Steiner hittade hon en gemensam grund mellan dessa kulturella traditioner. Steiner sa en gång, ”ett föremål för skönhet är något som avslöjar dess inre väsen i dess yttre form”. Dess ord var sanna för Sigmund och inspirerade henne till att börja utveckla en helhetssyn på hudvård som skulle lyfta fram hudens hälsa som ett medel för att uppnå yttre skönhet.
 
Efter andra världskriget bosatte sig Elisabeth och hennes man i Sverige, Stockholm där Elisabeth öppnade en skönhetssalong där hon fortsatte att experimentera med holistiska botaniska hudvårdspreparat och ansiktsbehandlingar. Vid den tidpunkten introducerade en vän henne för arbetet och produkterna från WALA vars botaniska läkemedel och preparat baserades på grundsatserna och metoderna i antroposofisk medicin och enligt biodynamisk odling. Hon började beställa preparat från WALA för att göra hudvårdsprodukter och resultaten var anmärkningsvärt positiva. 
 
Omkring samma tidpunkt blev hon inspirerad av den danske Dr.Vodder till att undersöka sambandet mellan lymfsystemet, hälsa och skönhet. Hennes unika syn på lymfstimulering var en omvandling av Dr.Vodders lymfdränage som kompletterade hennes unika hudvårdspreparat. Det i kombination med den antroposofiska betoningen på rytm utvecklades till en unik terapi nu känd som Dr.Hauschkas klassiska behandling. Efter att ha utbytt idéer via brevväxling angående ett system för holistisk hudvård bjöd Dr.Rudolph Hauschka ned Elisabeth Sigmund till Tyskland 1964 och de startade arbetet med att utveckla en serie holistiska antroposofiskt baserade hudvårdsprodukter. Elisabeth Sigmund flyttade senare till Eckwälden, Tyskland för att arbeta heltid hos WALA. Dr.Hauschkas hudvård lanserat 1967 respekteras än idag världen över för sin äkthet och effektivitet. Elisabeth Sigmunds klassiska behandling introducerades två år senare. Sigmund lever än idag och förmedlar idag sina samlade kunskaper till andra och ger råd till WALA i alla ämnen som berör Dr.Hauschkas kosmetik och behandlingar.